Fartsgrense med tilhenger

Fartsgrense med tilhenger
Fartsgrense med tilhenger

Denne artikkelen kan inneholde reklame fra Google Adsense og reklame fra Adtraction Marketing AB sitt annonseringsprogram –  Les mer hvorfor her.

I mars 2022 kom det nye regler for fartsgrenser med tilhenger uten brems.
Det har i lang tid vært slik at tilhengere uten brems har hatt begrensning på maks 60 km/t, men den 11 mars 2022 så ble denne justert opp til 80 km/t. Dette gjelder også for campingvogner.
Dette betyr nå at alle tilhengere, med og uten brems, kan trekkes i 80 km/t.

  • Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t
  • Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t (Tempo 100-godkjenning)

De nye fartsgrensene for tilhengere er:

  • Tilhenger uten brems: 80 km/t
  • Tilhenger med brems: 80 km/t
  • Tempo 100 tilhenger: 100 km/t

Samtidig som hengere uten brems økt fra 60 til 80 km/t, så ble det også under de nye reglene tillatt for at visse tilhengere kan godkjennes for inntil 100km/t. Dette kalles en Tempo 100-godkjenning. For at dette skal være tillatt, må tilhengeren tilfredsstille en rekke tekniske krav.

Bilister som nå ønsker å trekke en henger med og uten brems etter de nye reglene og fartsgrensene har selv ansvar for å vurdere forsvarlig hastighet. En forutsetning er selvfølgelig at tilhengeren er i forsvarlig stand til å trekkes i denne hastigheten, og at lasten er korrekt sikret og at kvaliteten på dekkene tilstrekkelig.

Se flere av våre artikler under: